Καινοτομία

Καινοτόμες λύσεις ως την τελευταία λεπτομέρεια.

Λειτουργικότητα

Λιτός σχεδιασμός με στόχο την αποτελεσματικότητα.

Περιβάλλον

Πιστοποιημένη παραγωγή φιλική στο περιβάλλον.

Αντοχή

Ποιοτικά υλικά για αντοχή στο χρόνο.

ΜΕΤΑΛΟΡ ΑΒΕΕ

+

Πελάτες

ΧΡΟΝΙΑ

Εμπειρίας

ΚΩΔΙΚΟΙ

Προϊόντων

less,

but

better

— Dieter Rams

Good design …

  • is innovative.
  • makes a product useful.
  • is aesthetic.
  • makes a product understandable.
  • is unobtrusive.
  • is honest.
  • is long-lasting.
  • is thorough down to the last detail.
  • is environmentally friendly.
  • involves as little design as possible.

Εμπειρία

Η μακρόχρονη παρουσία στον χώρο, μας έχει διδάξει ότι τα λειτουργικά προϊόντα είναι κατά μία έννοια “εργαλεία”. Γι’ αυτό κι ο σχεδιασμός τους θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και ταυτόχρονα να τονίζει τον ρόλο και την χρησιμότητα του προϊόντος.

 

Design

"Η προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ευρηματικά και χρήσιμα προϊόντα με λιτό σχεδιασμό που στόχο έχει την αξιόπιστη λειτουργία και την αντοχή στον χρόνο, είναι μία διαδικασία που διαρκώς εξελίσσεται όπως και οι ανάγκες της κοινωνίας."

– ΜΕΤΑΛΟΡ ΑΒΕΕ
Νέα Προϊόντα
058

045-S

IVPL-60

061-2AL

Η απόλυτη ασφάλεια για όλα τα κουφώματα
cleverlok