Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας μας βρίσκονται στον Ασπρόπυργο, μόλις 15 km από το κέντρο της Αθήνας.

Functional tattoos are used primarily for a purpose other than aesthetics. One such use is to tattoo Alzheimer patients with their name, so they may be easily identified if they go missing.

Investment
Management

Functional tattoos are used primarily for a purpose other than aesthetics. One such use is to tattoo Alzheimer patients with their name, so they may be easily identified if they go missing.

Investment
Management

Body text functional tattoos are used primarily for a purpose other than aesthetics. One such use is to tattoo Alzheimer patients with their name, so they may be easily identified if they go missing.

Body text functional tattoos are used primarily for a purpose other than aesthetics. One such use is to tattoo Alzheimer patients with their name, so they may be easily identified if they go missing.

Progressive animation

Center Aligned
Pin Animation

Pinning will begin when the center of the element aligns with the center of the viewport. Pinning will begin when the center of the element aligns with the center of the viewport.

builder-1
builder-2
builder-3

Pixels Fixed
Pin Animation

Fixed: 500px

Fixed: 800px

Fixed: 1000px

Fixed: 1500px

Pin Animation with other animation

Pinning will begin when the bottom of the element aligns with the center of the viewport. Pinning will begin when the bottom of the element aligns with the center of the viewport.

Move from Right

builder-2