Κωδικός Κατηγορίας : (047)

Περιγραφή : Αµπάρα Θυρών Ανοξείδωτη Μεταβλητού µήκους µε Ρυθµιζόµενα Αντικρύσµατα

Διαστάσεις : 75-90, 90-105 cm

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο : Κατεβάστε  εδώ.