Κωδικός Κατηγορίας : (047)

Περιγραφή : Αµπάρα Θυρών Ανοξείδωτη Σταθερού µήκους µε Ρυθµιζόµενα Αντικρύσµατα

Διαστάσεις : 110 cm

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :