Κωδικός Κατηγορίας : (040)

Περιγραφή : Γάντζοι Ανοξείδωτοι

Διαστάσεις : 60, 80, 100, 120, 140 mm

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :