Κωδικός Κατηγορίας : (004)

Περιγραφή : Γωνιές Κόντρα Ορειχάλκινες

Διαστάσεις : 5×5, 6×6, 7×7 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο: