Κωδικός Κατηγορίας : (SSB)

Περιγραφή : Γωνιές Ραφιών µε Αντιρίδα Ανοξείδωτες

Διαστάσεις : 16×12, 20×16, 25×20 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο: