Κωδικός Κατηγορίας : (090)

Περιγραφή : Καταβάτης µε Κλειδαριά Ανoξείδωτος

Διαστάσεις : 75, 100 mm

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :