Κωδικός Κατηγορίας : (X01)

Περιγραφή : Κύλινδρος Απλός µε 3 κλειδιά Διαστάσεις : 65 mm (30+35), 75 mm (30+45)

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο : Κατεβάστε  εδώ.