Κωδικός Κατηγορίας : (X18)

Περιγραφή : Κύλινδρος Υπερασφαλείας µε 5 κλειδιά τύπου Pin (καρφί ) που δεν αντιγράφονται Διαστάσεις : 65 mm (30+35), 75 mm (30+45)

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο : Κατεβάστε  εδώ.