Κωδικός Κατηγορίας : (X03)

Περιγραφή : Αντίκρυσµα Κλειδαριάς Ορειχάλκινο Διαστάσεις : 65 mm (30+35), 75 mm (30+45)

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο : Κατεβάστε  εδώ.

Οδηγίες : Κατεβάστε  εδώ.