Κωδικός Κατηγορίας : (X05)

Περιγραφή : Κύλινδρος Ασφαλείας µε Προστασία ενάντια στην Θραύση και στην Διάτρηση Διαστάσεις : 65 mm (30+35), 75 mm (30+45)

“passed fire test according to EN1634”

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο : Κατεβάστε  εδώ.