Κωδικός Κατηγορίας : (ΑΝΤ19-x001)

Περιγραφή : Λαβή Πατζουρόβεργας (Αντίκρυσμα) Διαστάσεις :

 

 

 

 

 

 

 

.