Κωδικός Κατηγορίας : (094)

Περιγραφή : Λαβίτσες Σπαστές Ορειχάλκινες

Διαστάσεις : 130 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: