Κωδικός Κατηγορίας : (093)

Περιγραφή : Λαβίτσες Σταθερές Ανοξείδωτες

Διαστάσεις : 140 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: