Κωδικός Κατηγορίας : (067)

Περιγραφή : Μαγνητικό Στόπερ Τοίχου “Ecomax”

Διαστάσεις : 20, 40, 60 mm (+ 20 mm Αντίκρυσμα)

 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικό Φυλλάδιο: