Κωδικός Κατηγορίας : (064-AL)

Περιγραφή : Μαγνητικό στόπερ δαπέδου αλουμινίου

Διαστάσεις : Η=45mm, Η=65mm

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο: