Κωδικός Κατηγορίας : (303)

Περιγραφή : Μεντεσέδες Πλάκα µε 2 Ρουλεµάν Ορειχάλκινοι

Διαστάσεις : 76×63, 100×76, 100×89 mm

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :