Κωδικός Κατηγορίας : (IVCM)

Περιγραφή : Μεντεσέδες Κρυφοί 2D-3D Ρυθµιζόµενοι από Fiberglass Διαστάσεις : 100×22 mm (35 kg), 130×30 mm (60 kg) 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο: 130×30 mm Κατεβάστε  εδώ.

Τεχνικό Φυλλάδιο: 100×22 mm Κατεβάστε  εδώ.

Πιστοποιητικά: Κατεβάστε  εδώ.