Κωδικός Κατηγορίας : (IVCM)

Περιγραφή : Μεντεσέδες Κρυφοί 3D Ρυθµιζόµενοι

Διαστάσεις : 100×22 mm (40 kg), 130×30 mm (70 kg)

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο: 130×30 mm Κατεβάστε  εδώ.

Τεχνικό Φυλλάδιο: 100×22 mm Κατεβάστε  εδώ.

Πιστοποιητικά: Κατεβάστε  εδώ.