Κωδικός Κατηγορίας : (302)

Περιγραφή : Μεντεσέδες Πλάκα Ορειχάλκινοι

Διαστάσεις : 40×35, 50×35, 63×35, 60×50, 63×63, 75×60, 100×60 mm

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :