Κωδικός Κατηγορίας : (302)

Περιγραφή : Μεντεσέδες Πλάκα Ανοξείδωτοι

Διαστάσεις : 40×30, 50×40, 60×35, 60×50, 63×63, 70×60 mm

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :