Κωδικός Κατηγορίας : (123)

Περιγραφή : Αριθµοί και Γράµµατα (A,B) Ανοξείδωτοι

Διαστάσεις : 120 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: