Κωδικός Κατηγορίας : (123)

Περιγραφή : Αριθµοί και Γράµµατα (A,B,Γ) Ανοξείδωτοι

Διαστάσεις : 90 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: