Κωδικός Κατηγορίας : (007)

Περιγραφή : Καλύµατα βιδών (Πατίνια) Σιδερένια

Διαστάσεις : ∅13, ∅15, ∅18 mm

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: