Κωδικός Κατηγορίας : (047)

Περιγραφή : Πείρος Ασφαλείας Τοίχου Δαπέδου Ρυθµιζόµενος για Συρόµενα

Διαστάσεις : 13, 20 cm

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :