Κωδικός Κατηγορίας : (072)

Περιγραφή : Πόδια Επίπλων Αλουµινίου

Διαστάσεις : 70, 100 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: