Κωδικός Κατηγορίας : (310)

Περιγραφή : Πορταδελοσίδερα Γωνιακά Β.Τ. µε ρουλεµάν Ορειχάλκινα

Διαστάσεις : 120, 140 mm

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :