Κωδικός Κατηγορίας : (900)

Περιγραφή : Στηρίγµατα Ραφιών (Αρσενικά – Θηλυκά)

Χρυσά (Ορειχάλκινα), Νίκελ (Αλουμίνιο)

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο: