Κωδικός Κατηγορίας : (520)

Περιγραφή : Σύρτες Βαρέου Τύπου Ορειχάλκινοι Διαστάσεις : 100, 120, 140 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

Category: