Κωδικός Κατηγορίας : (540)

Περιγραφή : Σύρτες Χωνευτοί Νυχάτοι Ορειχάλκινοι Διαστάσεις : 80, 100, 120 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

Category: