Κωδικός Κατηγορίας : (533)

Περιγραφή : Σύρτες Οβάλ

Διαστάσεις : 100, 120 mm

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο: