Κωδικός Κατηγορίας : (061)

Περιγραφή : Στόπερ ∅45 Ορειχάλκινο

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: