Κωδικός Κατηγορίας : (061)

Περιγραφή : Στόπερ ∅95 Ανοξείδωτο (Βάρος = 1,15 kg)

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: