Κωδικός Κατηγορίας : (060)

Περιγραφή : Στόπερ Μπίλιας Ορειχάλκινο

Διαστάσεις : 50, 60, 70 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: