Κωδικός Κατηγορίας : (065)

Περιγραφή : Μαγνητικό Ανεµοστύλωµα Βαρέου Τύπου

Διαστάσεις : 30 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: