Κωδικός Κατηγορίας : (065)

Περιγραφή : Μαγνητικό Στόπερ Τοίχου Βαρέου Τύπου

Διαστάσεις : 40, 50, 65, 80 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: