Κωδικός Κατηγορίας : (901)

Περιγραφή : Τάπα Βίδας Εξάγωνη Ορειχάλκινη

Διαστάσεις : S14 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: