Κωδικός Κατηγορίας : (901)

Περιγραφή : Τάπα Βίδας Στρογγυλή Ορειχάλκινη

Διαστάσεις : ∅15 mm

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Category: