Κωδικός Κατηγορίας : (ΑΝΤH-1416)

Περιγραφή : Τρυπάνι Μεντεσέδων Βίδας Διαστάσεις : 7,5 mm

 

 

 

 

 

 

 

.